Veelgestelde vragen: de donaties en investeringen

Kan ik mijn geld ooit terug krijgen?

Nee, je donatie is een gift. Ook al wordt het geld gespaard of belegd, je doneert het geld en kan het niet meer terug krijgen: het is een bedrag dat voor altijd op de beleggingsrekening van het ToekomstFonds blijft staan, of in ieder geval zolang het ToekomstFonds bestaat. Je donatie-investering blijft elk jaar rendement geven, welke wordt gegeven aan het goede doel of de goede doelen die je hebt gekozen — zelfs nadat je overlijdt. Zie hier voor wat er gebeurt als het ToekomstFonds ooit ophoudt te bestaan (iets dat we niet van plan zijn).

Hoe wordt mijn donatie belegd?

Met het ToekomstFonds hebben donaties dubbele impact:

  1. Goede doelen worden financieel gesteund door het rendement dat verkregen wordt op de investeringen
  2. De investeringen worden gedaan bedrijven die maatschappelijk, ethisch en duurzaam ondernemen. Donoren steunen zo dus bedrijven die goed bezig zijn!

What zijn ‘verantwoorde beleggingen’?

Alle beleggingen bij het ToekomstFonds worden gedaan in overeenstemming met ‘verantwoorde’ beleggingswaarden. Verantwoord beleggen betekent dat bij de beleggingen rekening wordt gehouden met ethische, duurzame en sociale waarden.

In de praktijk gebeurt dit door te kiezen voor ESG– of SRI-fondsen. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (ESG) en SRI staat voor Socially Responsible Investment (SRI). In deze fondsen worden bedrijven in bepaalde sectoren uitgesloten (zoals wapens, tabak en gokken) en wordt meer gewicht toegekend aan bedrijven die beter presteren op ESG- of SRI-scores.

De gemiddelde rente per jaar op aandelen in het algemeen was 7,0% in de afgelopen 150 jaar (al gecorrigeerd voor inflatie). ESG- en SRI-beleggingen genereren hetzelfde (of nog beter) rendement als aandelen in het algemeen.

Triodos verantwoord beleggen fonds

Donaties worden belegd in het Triodos Pioneer Impact Fund. Triodos zelf beschrijft dit fonds als volgt:

Met Triodos Pioneer Impact Fund bouw je niet alleen aan je vermogen. Je investeert ook in innoverende bedrijven. Deze beursgenoteerde baanbrekers bieden duurzame oplossingen voor biologische voeding, landbouw en mobiliteit.