Hoe lang blijft mijn steun voor mijn goede doel doorlopen?

Er is geen einde aan het Toekomstfonds of aan de donaties die worden gedaan aan je goede doel op basis van je oorspronkelijke investering: zo lang als er een aandelenmarkt is, en zolang die aandelenmarkt gemiddeld een rendement geeft dat hoger is dan de inflatie, blijft je donatie rendement geven. Sterker nog: met tijd wordt dat rendement – en daarmee de donaties aan je goede doel – steeds groter!

Hé?! Dus mijn steun aan het goede doel blijft ook doorlopen na mijn dood…?

Zeker! Het Toekomstfonds is zelfs bij uitstek geschikt voor het nalaten van een erfenis aan een goed doel. Tot het Toekomstfonds kon men dit alleen doen via ‘legaten’: hiermee geef je een goed doel het gebruiksrecht over je vermogen; zij mogen dan het rendement als inkomstenbron gebruiken. Er zijn 2 grote verschillen tussen legaten en nalatenissen via het Toekomstfonds:

1. Legaten betreffen meestal behoorlijk grote bedragen. De reden hiervoor is dat er aan het nalaten via een legaat kosten verbonden zijn, bijvoorbeeld voor een notaris. Om deze kosten de moeite waard te laten zijn, moet het nagelaten bedrag vrij hoog zijn. In tegenstelling hiertot is het Toekomstfonds er voor iedereen: inleggen is al mogelijk vanaf 1 euro (let op onze “Toekomstfonds 1 euro actie” hiervoor in de toekomst, waarbij we iedereen die we vragen om 1 euro te doneren aan zijn/haar goede doel)!

2. Bij het Toekomstfonds gaat elk jaar 50% van het rendement naar je goede doel en 50% naar het vergroten van de waarde van je initiële inleg. Bij legaten mag dit niet; goede doelen mogen vanwege hun ANBI status vermogens die ze beheren via een legaat niet laten groeien. Bij het Toekomstfonds mag dat wel! Hierdoor wordt je steun aan je goede doel elk jaar steeds een beetje groter – zonder einde! In de hypothetische situatie dat de wereld en de beurs nog lange tijd blijven bestaan, resulteert dit in een verbazingwekkende cijfers voor je donatie: zoals eerder beschreven, als de rendementen in de komende eeuw gelijk zijn aan die in de afgelopen eeuw, is na 100 jaar 210 keer uw donatie bij uw favoriete liefdadigheidsinstelling terechtgekomen, in reële geldwaarde (gecorrigeerd voor inflatie). Na 200 jaar is het 543 keer uw donatie en na 500 jaar 6,9 miljoen keer!

Tabel 1. Toekomstige projectie van de totale steun aan een goed doel op basis van een eenmalige donatie van €10, die op een spaarrekening wordt gezet of wordt geïnvesteerd in de ‘aandelenmarkt als geheel’. Om deze prognoses te maken is het gemiddelde rendement op sparen en beleggingen in de afgelopen 100 jaar gebruikt.
JaarSpaaroptie, rente 100% → liefdadigheid (in €)Spaaroptie, Toekomstfonds 50-50 methode (in €) Beursbeleggingsoptie, rente 100% → liefdadigheid (in €) Beursbeleggingsoptie, Toekomstfonds 50-50 methode (in €)
10.200.100.800.39
20.400.201.600.80
51.010.514.012.12
102.021.048.024.68
255.042.8120.0416.11
5010.086.4140.0858.17
10020.1716.9480.17454.71
20040.3362.58160.3321585.48
500100.831409.15400.832167240679.69
Alle bedragen zijn in ‘reële’ waarde, gecorrigeerd voor inflatie.