Kan ik mijn geld ooit terug krijgen?

Nee, je donatie is een gift. Ook al wordt het geld gespaard of belegd, je doneert het geld en kan het niet meer terug krijgen: het is een bedrag dat voor altijd op de beleggingsrekening van het Toekomstfonds blijft staan, of in ieder geval zolang het Toekomstfonds bestaat. Je donatie-investering blijft elk jaar rendement geven, welke wordt gegeven aan het goede doel of de goede doelen die je hebt gekozen — zelfs nadat je overlijdt. Zie hier voor wat er gebeurt als het Toekomstfonds ooit ophoudt te bestaan (iets dat we niet van plan zijn).

Is mijn donatie veilig als het Toekomstfonds failliet gaat?

Ja, je donatie wordt het eigendom van een stichting die speciaal wordt opgericht om de donaties aan het Toekomstfonds te administreren. Deze stichting is gescheiden van het Toekomstfonds zelf. Hierdoor kunnen, als het Toekomstfonds ooit failliet gaat, crediteuren zich niet jouw donatie toe-eigenen. In dat geval wordt je donatie uitbetaald in geld aan het goede doel dat je hebt uitgekozen.