Jullie geven aan dat beleggen in aandelen veilig is. Hebben jullie bewijs hiervoor?

Jazeker, in deze sectie beschrijven we het wetenschappelijk onderzoek dat de basis vormt voor het Toekomstfonds. Dit onderzoek laat zien dat investeren veilig kan zijn en een betrouwbaar rendement kan geven, zolang je voldoet aan twee voorwaarden: A) je investeert in de ‘markt als geheel’ (d.w.z. dat je een klein stukje koopt van alle aandelen op de markt, resulterend in een zo groot mogelijke spreiding), en B) je een lange belegginshorizon hebt.

Infographics

Hieronder staan 2 infographics die deze pagina samenvatten:

En hier is de 2e infographic:

Bewijs

De grafieken geven in meer detail bewijs dat beleggen op deze manier veilig is. De grafieken zijn gemaakt met behulp van de data in dit bestand, dat voort bouwt op dit bestand van Yale University, ontwikkeld is door de Nobelprijs-winnende econoom Robert R. Shiller.

De grafieken tonen het gemiddelde jaarlijkse rendement dat je had gehad als je in de ‘markt als geheel’ had geïnvesteerd in de afgelopen 150 jaar (de grafieken beginnen bij 1871 omdat er vanaf dat jaar goede data beschikbaar zijn over de aandelenmarkt). Elke grafiek toont dit voor een aantal verschillende beleggingsperioden, d.w.z. hoe lang je de aandelen in bezit had:

1. Figuur 1 doet dit voor beleggingsperioden van 1, 2 en 5 jaar

2. Figuur 2 voor beleggingsperioden van 5, 10 en 25 jaar

3. Figuur 3 voor beleggingsperioden van 25, 50 en 100 jaar

We hebben deze beleggingsperioden opgesplitst in drie grafieken, in plaats van in één grafiek, om duidelijker te laten zien dat hoe langer je belegt, hoe veiliger het wordt. De beleggingsperioden ‘5 jaar’ en ’25 jaar’ staan expres allebei in twee grafieken op doel, dit is geen ongelukje :). Verderop staat uitgelegd waarom dit is.

Het eerste wat opvalt aan deze drie grafieken is hun x-assen. Ze beginnen allemaal in 1871. Dit komt omdat we vanaf dit jaar goede beleggingsdata beschikbaar hebben. De lijnen zijn ‘voortschrijdende gemiddelden’, wat betekent dat elke maand een nieuw gemiddelde werd berekend voor de 1, 2, 5, 10, 25, 50 of 100 jaar voorafgaand aan de maand waarvoor gerapporteerd wordt. Daarom beginnen de lijnen die staan voor langere beleggingsperioden pas later in de grafiek. In totaal zijn er voor de grafieken 1794 maanden geanalyseerd tussen januari 1871 en juni 2020.

Het tweede dat opvalt aan de grafieken is dat de gemiddelde jaarlijkse rente op beleggen in de ‘markt als geheel’ tussen 1871 tot 2020 6,93% bedroeg. Nogmaals, dit is ‘reëel rendement’: het is al gecorrigeerd voor inflatie. Het gemiddelde ongecorrigeerde rendement is hoger, ongeveer 9%.

Het derde en laatste punt om op te merken aan de grafieken is dat naarmate de beleggingsperiode groter wordt, de variantie (‘variantie’ betekent hoeveel de lijn afwijkt van het gemiddelde) rond de gemiddelde rente van 6,93% kleiner wordt. Let bijvoorbeeld op hoeveel de y-assen van de drie grafieken verschillen. Als je voor 1 jaar investeerde, en als je precies in de juiste maand begon, had je een rendement kunnen behalen van 151,3% (!). Echter, als je pech had en je begon in de slechtste maand, had je -58,1% rendement gehad (dit betekent dat je 58,1% verlies had gehad). Afhankelijk van de maand en het jaar waarin je begon te investeren, kon je dus bij een beleggingsperiode van 1 jaar echt geluk of pech hebben. Echter, naarmate de investeringsperiode groter wordt, worden het beste rendement dat je had kunnen behalen steeds kleiner, en het slechtste rendement steeds hoger. Met 5 jaar zijn deze twee getallen al 33,3% en -13,2%, met 10 jaar 20,0% en -5,9%, enzovoort.

Bron voor deze en de volgende twee grafieken: gebaseerd op data van Robert R. Shiller, Stock Market Data Used in “Irrational Exuberance” Princeton University Press, 2000, 2005, 2015, updated data, gedownload van de Department of Economics aan Yale University. De aanpassingen van het Toekomstfonds aan deze file om de evidence base voor het fonds te ontwikkelen kunnen hier worden gedownload.

Daarom staan ‘5 jaar’ en ’25 jaar’ beide in twee grafieken: hiermee hebben we voor jullie als lezer de willen visualiseren dat naarmate de investeringsperiode groter wordt, het beste en slechtste rendement dat je had kunnen behalen, steeds dichter naar gemiddelde van 6,93% beweegt. De lijn met de kleinste variantie in de eerste grafiek (investeringsperiode van 5 jaar) is dezelfde lijn als de lijn met de grootste variantie in de tweede grafiek! En dit geldt hetzelfde voor de lijn met de kleinste variantie in de tweede grafiek (beleggingsperiode van 25 jaar): dit is dezelfde lijn als de lijn met de grootste variantie in de derde grafiek. Dit laat duidelijk zien hoe veel de variantie rondom het gemiddelde van 6,93% afneemt naarmate de investeringsperiode toeneemt. Dus, de eerste conclusie van al deze data is: hoe langer de investeringsperiode, hoe kleiner de variantie rond de gemiddelde rente.

Een andere manier om de hierboven besproken data te visualiseren is om het laagste en hoogste gemiddelde jaarlijkse rendement voor elke investeringsperiode te tonen. Wanneer je dat doet, krijg je het staafdiagram aan het einde van deze sectie.

Merk hierbij op dat er sinds 1871 geen enkele (!) investeringsperiode van 25 jaar is geweest — van 1794 geanalyseerde perioden, elk beginnende in een andere maand — waarin het gemiddelde reële rendement per jaar op de ‘aandelenmakt als geheel’ minder dan 0 was. Dit komt ook overeen met de lijngrafiek voor deze investeringsperiode hierboven – de lijn daalt nooit onder 0. Als je enorme pech had en je begon te investeren in de allerslechtste maand, dan had je nog steeds een positief rendement behaald van gemiddeld 1,9% per jaar. Als je geluk had, en je begon in het best mogelijke jaar, behaalde je een gemiddeld rendement van 12,1% per jaar.

Sinds 1871 is er geen enkele (!) investeringsperiode van 25 jaar geweest waarin het gemiddelde reële rendement per jaar minder dan 0 was.

De tweede conclusie van al deze gegevens is dus: zolang je zo gediversifieerd mogelijk investeert (in de markt als geheel) en je een beleggingshorizon van meer dan 25 jaar hebt, dan is (kijkend naar historische beleggingsdata) investeren in aandelen veilig en geeft het een gemiddeld rendement van 6,9% per jaar gemiddeld. Dezelfde berekeningen kunnen worden gedaan voor het sparen van geld. Hiervoor hebben we gekeken naar Amerikaanse staatsobligaties van 10 jaar (je kunt dit zien als ‘sparen bij een overheid’). Ook sparen is veilig, kijkend naar historische data, maar geeft een lager gemiddeld rendement van 2,3% per jaar.

Laagste en hoogste gemiddelde rendement per jaar voor diverse beleggingsperioden in de afgelopen 150 jaar. Merk op dat voor beleggingsperioden van 25, 50 en 100 jaar het gemiddelde rendement per jaar ALTIJD positief was, ongeacht de maand en het jaar waarin je begon met beleggen. Bron: gebaseerd op data van Robert R. Shiller, Stock Market Data Used in “Irrational Exuberance” Princeton University Press, 2000, 2005, 2015, updated data, gedownload van de Department of Economics aan Yale University. De aanpassingen van het Toekomstfonds aan deze file om de evidence base voor het fonds te ontwikkelen kunnen hier worden gedownload.