Wat is de “Toekomstfonds 50-50 methode”?

De “Toekomstfonds 50-50 methode” is misschien wel het belangrijkste (en leukste!) onderdeel van het Toekomstonds. Deze methode betekent dat 50% van de rente op je donatie elk jaar wordt overgemaakt aan het goede doel dat je hebt gekozen, en 50% wordt gebruikt om de waarde van je donatie te vergroten. De reden om de waarde van de donatie te vergroten, is dat op deze manier de donaties elk jaar een beetje groter worden – zonder einde (immers, de donatie genereert elk jaar een beetje meer rendement)!

We kunnen berekenen hoeveel steun een goed doel zou hebben ontvangen als iemand 100 jaar geleden 10 euro had geïnvesteerd voor dat goede doel met behulp van deze 50-50 methode. Zonder de 50-50 methode zou een geïnvesteerd bedrag van 10 euro in 1920 hebben geresulteerd in 80 euro steun voor een goed doel van 1920 tot 2020, als de donatie werd geïnvesteerd in aandelen en 100% van de rente op de investering werd gegeven aan het goede doel.

Met de 50-50 methode zou de steun voor het goede doel nog groter zijn geweest. De onderstaande grafiek laat dit zien. Het gedoneerde bedrag van €10 in 1920 zou hebben geresulteerd in €418 aan steun voor een goed doel van 1920 tot 2020, in plaats van €80 – meer dan 5 keer meer! Het totale gedoneerde bedrag voor obligaties groeit langzamer, maar met de tijd wordt het ook meer dan alleen het geven van 100% van de rente aan het goede doel.

Bron: gebaseerd op data van Robert R. Shiller, Stock Market Data Used in “Irrational Exuberance” Princeton University Press, 2000, 2005, 2015, updated data, gedownload van de Department of Economics aan Yale University. De aanpassingen van het Toekomstfonds aan deze file om de evidence base voor het fonds te ontwikkelen kunnen hier worden gedownload.