Hoe wordt mijn geld gespaard of belegd?

Een leuk kenmerk van het Toekomstfonds is dat het fonds op twee manieren bijdraagt aan een betere maatschappij:

1. Goede doelen worden financieel gesteund door het rendement dat verkregen wordt op de investeringen

2. De investeringen worden gedaan in mensen en/of bedrijven die maatschappelijk en/of duurzaam ondernemen

De keuze is aan jou als donateur: jij kiest welke goede doelen je steunt met je donatie en jij kiest in welke sector je geld belegd wordt. Er zijn vier verschillende ‘kleuren’ voor de sector waarin je geld belegd kan worden:

1. government bonds (this is like having a savings account, except with a bank, it is with developed country governments)
2. ‘responsible’ stock market investments
3. green stock market investments
4. supporting entrepreneurs in developing countries through microfinance

Hieronder worden deze 4 kleuren in meer detail beschreven.

1. staatsobligaties

Wat zijn staatsobligaties?

Als je hebt gekozen voor ‘staatsobligaties’, dan wordt je donatie belegd in obligaties van overheden van hoge inkomens-landen. De gemiddelde rente op dergelijke obligaties was in de afgelopen eeuw 2,3% per jaar (gecorrigeerd voor inflatie).

Transparantie

Het Toekomstfonds is 100% transparant over deze investeringen: alle investeringen in staatsobligaties worden gerapporteerd op de website van het Toekomstfonds.

Huidige investeringsfondsen voor staatsobligaties

Als je voor het investeren van je donatie in staatsobligaties hebt gekozen, wordt je donatie beheerd door iShares en door Vanguard, twee van de grootste investeringsfondsbeheerders ter wereld. IShares heeft een goed internationaal obligatiefonds, de iShares International Treasury Bond ETF, en Vanguard een goed obligatiefonds voor de VS, de Vanguard Extended Duration Treasury ETF. Samen hebben ze een grote diversificatie (obligaties van meer dan 20 ontwikkelde landen en de EU) en een lage kostprijs (0,35% per jaar voor iShares en 0,07% voor Vanguard). Meer informatie over de fondsen is te vinden op de iShares website en de Vanguard website en op website met informatie over investeringsfondsen zoals Morningstar (iShares en Vanguard) en Yahoo Finance (iShares en Vanguard). We zullen de beschikbare staatsobligatiefondsen regelmatig evalueren en wanneer er een wijziging is in het fonds waarvoor we kiezen, zal dit hier en in de volgende nieuwsbrief van het Future Fund worden vermeld.

2. ‘verantwoorde beleggingen’

What zijn ‘verantwoorde beleggingen’?

Als je hebt gekozen voor de ‘verantwoorde beleggingen’-optie, wordt je donatie belegd in de mondiale aandelenmarkt. ‘Verantwoord’ beleggen betekent dat bij de beleggingen rekening wordt gehouden met ethische, duurzame en sociale normen. In de praktijk gebeurt dit door te kiezen voor zogenaamde ‘ESG‘- of ‘SRI‘-fondsen. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (ESG) en SRI staat voor Socially Responsible Investment (SRI). In deze fondsen worden bedrijven in bepaalde sectoren uitgesloten (zoals wapens, tabak en gokken) en wordt meer gewicht toegekend aan bedrijven die beter presteren op ESG- of SRI-scores. Tot slot, goed om te vermelden: ESG- en SRI-beleggingen genereren hetzelfde (of zelfs beter) rendement als reguliere beleggingen!

‘Evidence-based’ investeren

Naast verantwoord belegt het Toekomstfonds ook ‘evidence-based’. Dit betekent dat we beslissen over beleggen op basis van de best beschikbare wetenschappelijke informatie over welke beleggingen het veiligste en beste rendement opleveren. Deze evidence-base toont aan dat het het beste is om als volgt te beleggen:

  1. Met een zo groot mogelijke spreiding (in ‘de markt als geheel’). Dit houdt in dat je donatie een héél klein beetje koopt van elk beursgenoteerd bedrijf in alle hoge inkomenslanden.

    1. Tegen de laagst mogelijke kosten. ESG- en SRI-fondsen worden steeds meer de norm. Dientengevolge zijn hun kosten gekelderd. Veel fondsen kosten al minder dan 0,20% per jaar.

Transparantie

Het Toekomstfonds is 100% transparant over deze beleggingen: alle beleggingen in ESG en SRI fondsen worden gerapporteerd op onze website (zie volgende paragraaf).

Huidig ESG/SRI beleggingsfonds

De eerste donaties aan het Toekomstfonds werden gedaan in maart 2020. Alle donaties in 2020 tot dusver zijn gedaan met de optie om verantwoord te beleggen in de aandelenmarkt. Amundi is de beleggingsmaatschappij die deze investeringen beheert. Amundi is een van de grootste beleggingsmaatschappijen in de wereld. We hebben gekozen voor Amundi omdat ze een goede selectie van ‘verantwoord beleggen’ fondsen hebben. De donaties zijn belegd in het Amundi index MSCI World SRI fonds, een fonds met een goed verantwoord beleggingsprofiel (het fonds volgt de MSCI World SRI index) de hoogst mogelijke diversificatie (ALLE beursgenoteerde bedrijven die aan de SRI-normen voldoen in 23 ontwikkelde landen) en lage kosten (0,18% per jaar). Meer informatie over het fonds is te vinden op de website van Amundi en op websites met informatie over investeringsfondsen, zoals Morningstar en op Yahoo Finance. We evalueren regelmatig de beschikbare ESG/SRI beleggingsfondsen en wanneer er een verandering komt in het fonds waarvoor we kiezen, rapporteren we dat direct hier en in de nieuwsbrief van het Toekomstfonds.

3. groene investeringen

What zijn ‘groene investeringen’?

Als je hebt gekozen voor de ‘groene investeringen’-optie, wordt je donatie belegd in aandelen die bijzonder goed presteren op het gebied van duurzaamheid.

In de praktijk gebeurt dit door te kiezen voor beleggingsfondsen die zich aan bepaalde indices houden, zoals de MSCI Global Environment Index, de MSCI World Climate Change Index en de MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Merk op dat dergelijke beleggingen (zie de links) hetzelfde of zelfs een beter rendement hebben dan reguliere beleggingen in de aandelenmarkt als geheel.

Transparantie

Het Toekomstfonds is 100% transparant over deze beleggingen: alle beleggingen in groene beleggingsfondsen worden gerapporteerd op onze website (zie volgende paragraaf).

Huidige groene investeringsfonds

De donaties van donoren die hebben gekozen voor ‘groene investeringen’ zullen worden beheerd door iShares, een van de grootste investeringsfondsen ter wereld. IShares heeft een goede selectie van verantwoorde beleggingsfondsen en heeft met name een goed groen fonds, het iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF-fonds. Dit fonds volgt de MSCI ACWI Low Carbon Target index, heeft de hoogst mogelijke diversificatie (alle aandelen in 23 ontwikkelde landen en 26 opkomende economieën) en een zeer lage kostprijs (0,20% per jaar). Meer informatie over het fonds is te vinden op de website van iShares en op websites met informatie over beleggingsfondsen, zoals Morningstar en Yahoo Finance. We zullen de beschikbare groene beleggingsfondsen regelmatig evalueren en wanneer er een wijziging optreedt in het fonds waarvoor we kiezen, zal dit hier en in de volgende nieuwsbrief van het Toekomstfonds worden vermeld.

4. microfinanciering: leningen aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden

Wat is microfinanciering?

Microfinanciering betekent het verlenen van bank-diensten particulieren en kleine bedrijven die geen toegang hebben tot conventionele bank- en aanverwante diensten. Microfinanciering geeft een stabiel, betrouwbaar rendement en ondersteunt tegelijkertijd kleine ondernemers in ontwikkelingslanden met microleningen.

Transparantie

Het Toekomstfonds is 100% transparant over deze beleggingen: alle beleggingen in microfinancieringsfondsen worden gerapporteerd op onze website (zie volgende paragraaf).

Huidig microfinancieringsfonds

Als je hebt gekozen voor de microfinancieringsoptie zal je donatie worden belegd bij Triodos, een van de grootste banken in de wereld met een specifieke focus op ethisch, duurzaam en sociaal bankieren. Triodos heeft een goed microfinancieringsfonds, het Triodos Microfinancieringsfonds. Dit fonds heeft een lange staat van dienst (>10 jaar) en een lage kostprijs voor een microfinancieringsfonds (2,13% per jaar). Meer informatie over het fonds is te vinden op de website van Triodos. We zullen de beschikbare microfinancieringsfondsen regelmatig evalueren en wanneer er een wijziging is in het fonds waarvoor we kiezen, zal dit hier en in de volgende nieuwsbrief van het Toekomstonds worden gemeld.