Veelgestelde vragen: de 50-50 methode

De “ToekomstFonds 50-50 methode” is misschien wel het belangrijkste (en leukste!) onderdeel van het ToekomstFonds. Deze methode betekent dat, na een initiële aftrek van 10% voor de operationele kosten van het ToekomstFonds, 50% van het rendement op je donatie elk jaar wordt overgemaakt aan het goede doel dat je hebt gekozen, en 50% wordt gebruikt om de waarde van je donatie te vergroten. De reden om de waarde van de donatie te vergroten, is dat op deze manier de donaties elk jaar een beetje groter worden (immers, de donatie genereert elk jaar een beetje meer rendement)! Dus, door een éénmalige donatie van jou krijgt het goede doel niet alleen altijd-doorlopende steun, maar ook nog eens altijd-groeiende steun!

We kunnen berekenen hoeveel steun een goed doel zou hebben ontvangen als iemand 100 jaar geleden 10 euro had geïnvesteerd voor dat goede doel met behulp van deze 50-50 methode. Zonder de 50-50 methode (dus als 100% van het rendement elk jaar was overgemaakt aan het goede doel) zou een geïnvesteerd bedrag van 10 euro in 1920 hebben geresulteerd in 80 euro steun voor het goede doel van 1920 tot 2020.

Met de 50-50 methode zou de steun voor het goede doel nog groter zijn geweest. De onderstaande grafiek laat dit zien. Het gedoneerde bedrag van €10 in 1920 zou hebben geresulteerd in €286 aan steun van 1920 tot 2020, in plaats van €80 – meer dan 3 keer meer!

Bron: gebaseerd op data van Robert R. Shiller, Stock Market Data Used in “Irrational Exuberance” Princeton University Press, 2000, 2005, 2015, updated data, gedownload van de Department of Economics aan Yale University. De aanpassingen van het Toekomstfonds aan deze file om de evidence base voor het fonds te ontwikkelen kunnen hier worden gedownload.